fotovoltaika-napojeni-do-siteSolární elektrárna bývá ve většině případů napojena k distribuční síti. Rozlišují se přitom čtyři základní způsoby tohoto připojení, o kterém je potřeba rozhodnout ještě před samotnou instalací.

V prvním případě jde o přímé napojení do sítě spojené s prodejem elektrické energie provozovateli distribuční sítě. Jde tedy o připojení, kdy je veškerá vyrobená energie předávána do distribuční sítě a prodávána za tzv. „výkupní cenu“. Druhým typem připojení je rovněž přímé připojení do sítě, ale el. energie se neprodává rovnou provozovateli sítě, ale obchodníkovi s elektřinou. Ten vykupuje elektrickou energii za předem sjednanou cenu.

Další možností je připojení do rozvodů v objektu. V tomto případě se většina vytvořené energie spotřebovává přímo v objektu. Pokud vzniknou přebytky, může je majitel solární elektrárny prodat distribuční společnosti, která o ně ale nemusí mít vždycky zájem. Posledním typem je tzv. připojení „off grid“ (ostrovní systémy), který se využívá v lokalitách, kde není připojení k síti možné. Veškerá vyrobená energie je tedy spotřebovávána v samotném objektu a ukládána do akumulátorů.