fotovoltaika-vyhody-nevyhodyJednou z nejvýraznějších výhod fotovoltaiky je to, že ke svému fungování nepotřebuje palivo. Díky tomu může fotovoltaická elektrárna pracovat i delší dobu bez obsluhy. Fotovoltaika jako zdroj elektřiny se může pochlubit nízkou poruchovostí, a to i díky tomu, že neobsahuje žádné pohyblivé součásti.

Kromě minimální potřeby údržby spočívají výhody fotovoltaiky například v tom, že neznečišťují životní prostředí. Dokonce i během výroby či likvidace je znečištění okolního prostředí minimální. V případě, že je fotovoltaický systém připojen na síť, je možné aby byla energie spotřebována místně a tudíž lze snížit celkové ztráty rozvodné soustavy. Hlavní výhodou ovšem je využívání sluneční energie, která je obnovitelná, obrovská a v porovnání se známými zdroji obnovitelné energie má také nejvyšší hustotu výkonu.

I s fotovoltaikou jsou spojeny jisté nevýhody. Fotovoltaika je založena na sluneční energii, na kterou ale v noci nebo za špatného počasí (sníh, mlha, déšť) nejde příliš spoléhat. Je nutné mít tedy systémy, které energii nahradí. Nevýhodou je i to, že solární panely produkují stejnosměrný proud, který ale musí být převeden na proud střídavý, což znamená ztráty ve výši 4-12%. Jako vše, i fotovoltaické články podléhají spotřebě a časem snižují svoji účinnost.