klimatizace-2Před samotnou instalací klimatizace je nutné dobře si promyslet, kde přesně bude umístěna venkovní a vnitřní jednotka.

Venkovní klimatizační jednotka je poměrně dost veliká, proto je potřeba dobře si rozmyslet, kde přesně bude umístěna. Výhodou je, že tuto jednotku můžete nainstalovat téměř kamkoliv, na zeď, střechu nebo i na balkon. Významnou roli v rozhodování přitom hraje délka instalovaného potrubí, které slouží k cirkulaci chladiva. Čím delší toto potrubí bude, tím bude i cena za instalaci dražší. Kromě toho je potřeba počítat i s tím, že venkovní jednotku musí být s tou vnitřní propojena elektrickým kabelem.

Cena za instalaci se odvíjí také od toho, zda jde o splitové nebo multisplitové řešení. Tedy jestli se bude instalovat jedna venkovní a jedna vnitřní klimatizační jednotka (řešení split) nebo zda k jedné venkovní jednotce bude napojeno více vnitřních jednotek (multisplitové řešení).

Než se tedy začne s instalací, je potřeba vypracovat kvalitní projekt, ve kterém bude jasně uvedeno, kde budou jednotlivé jednotky umístěny a kudy povede potrubí a elektrický kabel. Jak potrubí, tak i kabel je možné vést ve stěně nebo v liště. Nutné je znát pevnost a tloušťku stěny, která musí být kvůli instalaci proražena. Na stěnu, kde má být umístěna klimatizační jednotka, se připevní nosná konzole. Projekt je důležitý i z toho důvodu, že se vyřeší, zda bude odtok kondenzátu směřující z vnitřní jednotky k té venkovní vyřešen samospádem, nebo jestli se bude muset využít čerpadlo.

Instalaci klimatizace byste v žádném případě neměli provádět sami. Nechte to na odbornících, kteří mají s montáží klimatizací dlouholeté zkušenosti. Získáte tak jistotu, že vše je provedeno správně a kvalitně. V případě poruchy pak máte v záloze záruční list.