ohrev-tuv-ohrivacK ohřevu teplé užitkové vody se dříve nejčastěji používal systém tzv. ohřevu průtokem přes tepelný výměník, který byl zahříván plemenem hořáku. Tento způsob ale není není vždy vhodný, především pak v případech, kde je odběr TUV poměrně velký. V takovém případě je lepší volit spíš přímý či nepřímý ohřev vody v zásobníku. Jde o mnohem hospodárnější systém, který má ovšem trochu vyšší počáteční investice.

Využívání plynu k ohřevu teplé vody se vyplatí v případě, kdy plyn používáte také k vytápění domova. Nejekonomičtější variantou v případě, kdy se v domácnosti využívá nízkoteplotní topná soustava, představuje plynový kondenzační kotel s nepřímo ohřívaným zásobníkem na teplou vodu. Na tomto systému je nejlepší, že k vytápění a k ohřevu vody je používán pouze jeden jediný spotřebič. Výhodou také je že, že v porovnání s klasickým průtokovým ohřívačem můžete ušetřit za ohřev vody i více jak čtvrtinu nákladů. Díky kondenzačnímu kotli ušetříte rovněž za vytápění.

Ohřívejte teplou užitkovou vodu pomocí moderních zařízení Daikin

Pokud se v domácnosti využívá vysokoteplotní topná soustava, je vhodnější obdobné řešení s klasickým plynovým kotlem.

K oblíbeným způsobům akumulačního ohřevu vody patří v dnešní době ohřev pomocí elektrického nebo kombinovaného bojleru. Výhodou tohoto systému je, že v případě ohřevu vody pomocí elektřiny má domácnost v případ splnění potřebných náležitostí nárok na dvoutarifní sazby elektřiny. Domácnost tak může poměrně výrazně ušetřit.