ohrev-tuv-solarni-energieK ohřevu teplé užitkové vody můžete využít také sluneční energii. Udává se, že s využitím solární energie se vám podaří ušetřit až 70% nákladů. Tento systém navíc jistě ocení také majitelé bazénů, kteří pomocí sluneční energie mohou zdarma ohřát vodu na koupání.

Nedílnou součástí tohoto systému jsou solární kolektory, které se nejčastěji umisťují na střechy. K dalším částem solárně termického systému patří zásobník teplé vody s výměníkem a také regulační nebo bezpečnostní komponenty.

Kolektory určené pro solární ohřev vody dosahují poměrně vysoké účinnosti. Ta se pohybuje okolo 85%. Výhodou je, že k jejich instalaci nepotřebujete složitá povolení, nedochází k připojení k elektrické síti a samotná jejich montáž není příliš složitá.

Nevýhodu solární energie je ovšem to, že ne vždy je možné spolehnout se na dostatek slunečního záření. To platí především v zimních měsících, kdy je proto nutné využívat k ohřevu vody i doplňkové zdroje.