Způsobů, jak můžete vytápět svůj dům, naleznete na trhu hned několik. Jednou z nejekonomičtějších a nejekologičtějších variant je využití tepelného čerpadla.

Princip jeho fungování je velmi jednoduchý. V podstatě se jedná o to, že se odebírá teplo z okolí, které je následně předáváno do místností, které se mají vytápět. Kromě vytápění obytných místností slouží tepelná čerpadla také k ohřevu užitkové vody nebo vody v otopné soustavě. Proto patří tepelná čerpadla k alternativním zdrojům energie. Nevýhodou tepelných čerpadel je ovšem jejich poněkud vyšší pořizovací cena.

 

tepelna-cerpadla

 

Jak přesně tepelné čerpadlo funguje? Tepelné čerpadlo je tvořeno čtyřmi hlavními prvky, kterými jsou výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. V tepelném čerpadle koluje chladivo, které z vody, vzduchu nebo ze země teplo. Zahřátím se pak odpaří chladivo, jehož páry jsou následně jímány a stlačeny pod vysokým tlakem v kompresoru. To vede ke zvýšení teploty par.

Zahřáté chladivo se pak přenáší do kondenzátoru. Během kondenzaci odevzdává chladivo získané teplo prostřednictví výměníku do vzduchu či vody, a to při nižší teplotě, než při které bylo odebráno z výparníku. Pak přichází na řadu expanzivní ventil, ve kterém dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu a k jeho následnému ochlazení.

Instalace tepelného čerpadla

Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla jsou dodávána jako už hotové výrobky, nemusíte se bát nijak náročné instalace. Naopak. Protože při instalaci není potřeba stavba komínu ani nejsou zapotřebí žádné vrty, je montáž tepelného čerpadla poměrně jednoduchá a docela rychlá. Abyste měli jistotu, že instalace proběhne tak, jak má, svěřte se do péče odborné firmy, která má s instalací tepelných čerpadel zkušenosti.

V první řadě je nutné zajistit osazení venkovní jednotky na již připravený betonový základ. Poté následuje osazení vnitřní jednotky a bojleru. V dalším kroku se tyto dvě jednotky propojí, a to pomocí propojovacího potrubí. Následuje dopojení přívodů el. napájení a komunikačních kabelů. Následně se musí tepelné čerpadlo napojit na topný okruh a okruh teplé užitkové vody, neboli TUV. Pak už jen zbývá uvést čerpadlo do provozu.