tepelna-cerpadla-elektricke-plynove-vytapeniElektrické a plynové vytápění patří dnes už ke klasickým způsobům, jak lze vyhřívat obytné prostory. Při výběru nejlepšího způsobu vytápění hrají hlavní roli komfort obsluhy, náročnost na údržbu, množství emisí, ale především cena za energie a cena za samotné topidlo. Obě tyto varianty mají své výhody i nevýhody.

Elektrické vytápění

Největší výhoda vytápění pomocí elektrické energie spočívá v tom, že elektřina je téměř všude dostupná a velmi snadno se dá rozvést do všech místností v domě. K dalším výhodám patří snadnost regulace výkonu a také to, že neprodukuje spaliny. Jedná se tedy o jeden z nejkomfortnějších způsobů vytápění.

Jeho nevýhodou ale je poměrně vysoká cena za elektřinu. Z toho důvodu se tedy doporučuje volit tento způsob vytápění u domů, ve kterých jsou malé tepelné ztráty.

Vytápění plynem

Jedním z nejčastějších způsobů topení je v současné době plynové vytápění. Za velké rozšíření plynofikace v dřívějších letech mohla především nízká cena plynu. Během posledních let ale dochází k jejímu pravidelnému zdražování. Výhodou tohoto způsobu vytápění je snadná regulace výkonu a nízká produkce emisí. V porovnání s elektrickým vytápění je také o něco levnější. Samozřejmě záleží na tom, koho si zvolíte za dodavatele (plynová síť je opravdu hodně rozšířená).

Mezi nevýhody topení zemním plynem patří konstrukčně náročnější topidla, také nutnost odvádět spaliny a především musíte zajistit bezpečnost při zhasnutí plamene.