V zásadě se rozlišuje několik systémů tepelných čerpadel rozdělených podle využívaného zdroje tepla.

Jednou z variant je systém vzduch/voda či vzduch/vzduch, kde jako zdroj tepla slouží venkovní vzduch. Teplo je pak následně předáváno buď teplovzdušnému systému vytápění nebo slouží k ohřevu vody. Nevýhodou ovšem je, že výkon tohoto systému velkou měrou ovlivňují klimatické podmínky daného prostředí. Čím nižší je tedy venkovní teplota, tím nižší je výkon tepelného čerpadla, a tudíž narůstají náklady na jeho provoz.

Daikin

Společnost Daikin patří mezi přední výrobce tepelných čerpadel na světě.
Hc_CMK [Converted]


Systém země/voda, který bere teplo v hloubkových vrtech, je dalším z nabízených variant. U tohoto systému je v hloubce okolo 1 m položen zemní kolektor obsahující nemrznoucí kapalinu. K výhodám tohoto systému patří stabilní tepelné podmínky zdroje, které jsou neměnné za jakéhokoliv počasí, v jakémkoliv ročním období. Na druhou stranu musíte počítat s vyššími náklady na pořízení. Vysoké jsou také nároky na rozlohu pozemku, počítat musíte také se znehodnocením pozemku a ovlivněním vegetace.

tepelna-cerpadla-systemy

V neposlední řadě existuje ještě systém voda/voda, u kterého, jak samotný název napovídá, se jako zdroj tepla využívá voda z vodních toků či nádrží nebo podzemní voda. V případě povrchové vody, je nutné na dno položit kolektor s proudící nemrznoucí teplonosnou látkou. Využitá voda, která již odevzdala teplo otopnému systému, je pak vypouštěna zpět do vodních toků. Nevýhodou ovšem je, že hrozí znečištění vody.

U podzemní vody je nutné zajistit její celoroční vydatný zdroj. Tato voda musí mít také vhodné složení. Odvádění vody z tepelného čerpadla zpátky do studny se řídí podle rozhodnutí místního vodohospodářského úřadu.

Kromě nutnosti mít stabilní a silný zdroj vody, je další nevýhodou tohoto systému také to, že venkovní část je náchylnější na poruchy a tudíž vyžaduje pravidelnou údržbu. Vysoké jsou také pořizovací náklady na zhotovení vrtů. K výhodám ovšem patří fakt, že získáte stabilní zdroj tepla, a to po celý rok.