tepelna-cerpadla-geotermalniVýznamný zdroj tepla se nachází také v podzemní, konkrétně v hloubce větší jak 5 metrů. Tam se totiž neustále udržuje teplota okolo 10°C, a to jak v létě, tak i v zimě. Jedná se o bezplatný zdroj energie, díky kterému ušetříte nemalé náklady. Výhodou je, že toto teplo lze využívat nejen k vytápění, ale dokonce také pro ohřev teplé užitkové vody.

Toto teplo umí ze země dostat právě geotermální tepelné čerpadlo, které se k tomuto zdroji tepla dokáže dostat buď pomocí vertikálních vrtů nebo horizontálních kolektorů, které jsou umístěné jen asi 1 metr pod zemským povrchem. Jako teplonosná látka využívaná pro přívod tepla se používá nemrznoucí směs, jenž prochází výměníkem tepelného čerpadla. Teplo a teplá voda se pak v domě vytváří pomocí kompresorového cyklu.


Výhody geotermálního tepelného čerpadla

Využívání geotermální energie zažívá v posledních letech velký rozmach. K jednoznačným výhodám patří hlavně úspora energie a velmi tichý chod. K dalším výhodám patří vysoká energetická účinnost, snadná instalace a velmi jednoduché ovládání.

geotermalni-tepelna-cerpadla

Ke snižování spotřeby energie dochází díky několika faktorům. Jedním z nich je například směs vody a nemrznoucího přípravku, která slouží jako teplonosné médium mezi tepelným čerpadlem a zemí. Snížit spotřebu energie je možné také díky pomocnému efektu invertorového kompresoru. Ten totiž snižuje využití elektrického topného tělesa. I s částečným zatížením dosahuje invertorový kompresor vysoké provozní účinnosti, takže pro 90% celkového výkonu vytápění není nutný plný výkon jednotky. Tím se spotřeba energie sníží na minimum, což znamená menší náklady.

Geotermální tepelné čerpadlo může při vytápění fungovat i bez využití elektrického topného tělesa, díky čemuž lze v domě použít slabší pojistky a tak lze následně snížit paušální platby dodavateli elektřiny.