Pro hybridní tepelná čerpadla je typické, že spojují dva odlišné zdroje tepla, které spolu navzájem spolupracují. Podstata fungování hybridního čerpadla je založena na stejném principu, jako tepelná čerpadla s elektrokotlem. Rozdíl spočívá v tom, že jako druhý zdroj tepla se místo elektřiny používá topný olej nebo plyn.

Technicky lze toto řešení uplatnit dvěma způsoby. V prvním případě lze hybridní zdroj tepla získat díky propojení tepelného čerpadla se stávajícím plynovým kotlem. Druhou variantou je nainstalovat hybridní tepelné čerpadlo, u kterého je plynový kotel přímo integrován do tepelného čerpadla.

Hybridní tepelná čerpadla nachází uplatnění v případě, kdy je v objektu nainstalován plynový či olejový kotel. Díky tepelnému čerpadlu se následně mají snížit provozní náklady. Často bývají nainstalovány také v objektech, kde není dostatečně velký příkon potřebný k instalaci elektrického kotle.

 

           Vysoce účinná tepelná čerpadla Daikin          

tepelna-cerpadla-hybridni


Výhody a nevýhody hybridních tepelných čerpadel

K jasným výhodám tohoto typu tepelných čerpadel patří především schopnost snížit provozní náklady dotopového kotle. Výhodné je využít hybridní tepelné čerpadlo v horských oblastech, protože i při nízkých venkovních teplotách bude cenově výhodnější provoz plynového kotle než tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Využití nalezne také v objektech, ve kterých není nízkoteplotní topný systém. V tomto případě pracuje tepelné čerpadlo společně s plynovým kotlem.

K nevýhodám hybridních tepelných čerpadel patří například to, že objekt musí být napojen jak na elektřinu, tak i na plyn. Nutné je tedy počítat s náklady na provoz hned dvou zdrojů energie, které je potřeba pravidelně kontrolovat. V případě, že se tepelné čerpadlo nasadí do vysokotopného systému, počítejte s horším topným faktorem a s nižšími dosaženými úsporami.